Biomecanicamente.org actualidad on-line del Instituto de Biomecánica ■ Biomecanicamente.org IBV on-line news ■ Biomecánica, ciencia que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos con que interactúa y el entorno en el que se desenvuelve ■ Biomechanics, the study of the human body's behaviour and its relation to both its surrounding, environment and the products it interacts with ■ Éxito empresarial a través del bienestar de las personas ■ Corporate success through people's wellbeing ■ Cuidamos tu calidad de vida ■ We take care of your quality of life ■ Automoción y medios de transporte ■ Automotive and mass transport sector ■ Deporte ■ Sport ■ Hábitat ■ Habitat ■ Indumentaria ■ Clothing ■ Niños y puericultura ■ Children and childcare ■ Personas mayores y atención a la dependencia ■ Older people and ageing ■ Rehabilitación y autonomía personal ■ Rehabilitation and personal autonomy ■ Salud laboral ■ Occupational health and safety ■ Tecnología sanitaria ■ Healthcare technology ■ Turismo y ocio ■ Tourisme and leisure ■
Monday, 28 January 2019 16:44

PEEGV CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓ AMB ELS EXPERTS

Rate this item
(1 Vote)

El divendres 18 i el dijous  24 de gener de 2018 s’ha realitzat la primera sessió de treball del comitè d’experts seleccionat per la Direcció General d’Esport.

Es tracta de professionals amb dilatada experiència i en una visió suprasectorial, que amb els Caps de Servei de la Direcció d’Esport, formaran un grup reduït i àmpliament reconegut en el sector de l'esport, que farà un seguiment del procés  i revisarà la idoneïtat dels continguts desenvolupats per el Instituto de Biomecánica (IBV) (www.ibv.org).

Les reunions han tingut per objectiu reflexionar al voltant de les problemàtiques actuals, els factors d’influència sobre l'esport valencià, i les vies d’acció que ha d'incorporar el pla estratègic per a impulsar i convertir aquest sector en un referent.

A les reunions s’ha analitzat com volem que siga l’esport a la Comunitat Valenciana a 2025, esbossant les accions necessàries i els factors a tindre en compte per a la seua implantació.

Les pròximes accions del projecte seran les jornades que es faran a les tres províncies en l’objectiu de difondre el diagnòstic i reflexionar entorn a les estratègies necessàries per impulsar l’esport a la Comunitat Valenciana. A Alacant el 28 de febrer, a Castelló el 5 de març i a Valencia el 7 de març.

Agents de la societat, universitats, administracions i empreses vinculades al mon esportiu,  col·laboraran per identificar propostes de treball, estratègies i  reptes, que es deuen posar en marxa per donar solucions a les inquietuds i demandes dels agents clau i la ciutadania. Tota la informació disponible del Pla estratègic de l’esport i la inscripció a les jornades es troba a la Web: www.plaestrategicesport.gva.es

Read 337 times Last modified on Monday, 28 January 2019 16:58PROXIMAMENTE / COMING SOON

BUSCAR / FIND

SOCIAL MEDIA

facebook logoGoogle+ logoYouTube logo

Copyright © 2020 Instituto de Biomecánica